De tarieven voor curatoren, bewindvoerders en mentoren worden jaarlijks vastgesteld door het landelijk overleg van kantonrechters en worden gepubliceerd in de Staatscourant. Zie voor actuele publicaties omtrent de tarieven de rubriek ‘Interessante publicaties’. Voor testamentair bewind gelden onderling overeengekomen tarieven.

Indien een rechthebbende te weinig financiƫle draagkracht heeft voor de kosten van bewindvoering c.q. curatele en/of mentorschap wordt bij de gemeente waarin rechthebbende woont, bijzondere bijstand aangevraagd voor deze kosten.

Hieronder staan de meest voorkomende tarieven voor 2019. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Tarieven 2020