Kompas bewindvoering staat gerant voor persoonlijke aandacht, daadkracht en kwaliteit:

Persoonlijke aandacht

 • Geen rechtspersoon (bijvoorbeeld B.V.) als bewindvoerder, maar natuurlijke personen, zodat de cliënt weet wie zijn persoonlijke bewindvoerder en/of mentor is.
 • Bij Kompas bewindvoering werkt een klein team nauw samen. Wij hebben jarenlange werkervaringen opgedaan op meerdere relevante vakgebieden én wij beschikken inmiddels over de nodige levenservaringen.
 • Gratis advies richting toekomstige cliënten en instanties in de maanden liggend tussen de kennismaking en de feitelijke onderbewindstelling.
 • Blijvend persoonlijk contact tussen de bewindvoerder en/of diens vervanger gedurende de gehele periode van de onderbewindstelling.
 • Goede bereikbaarheid: zowel telefonisch, mail, bereikbaarheid van kantoor.

Daadkracht

 • Snelle reactietijd: gemiddeld 48 uur na ontvangst van voicemail, e-mail en geschreven post.
 • De bewindvoerder beschikt over een grote dossierkennis van al zijn klanten en kan vragen vaak snel en direct beantwoorden.
 • Kompas bewindvoering beschikt over een netwerk van andere deskundigen, zoals een advocaat, ervaren op diverse rechtsgebieden, een nauwe samenwerking met diverse andere bewindvoerders, waardoor kennis en informatie snel gedeeld kan worden en een accountant. Zodra dit nodig is kan de hulp van deze deskundigen snel worden aangevraagd.
 • Duidelijke afspraken met cliënten over wat (financieel) wel en niet mogelijk is in hun specifieke situatie. Dit brengen we in kaart door het opmaken van een budgetplan. Daarnaast geven wij duidelijk aan wat van cliënt zelf wordt verwacht om de financiële situatie te verbeteren.
 • Transparantie over het resultaat van de uitgevoerde werkzaamheden door het maandelijks verstrekken van een overzicht van inkomsten en uitgaven of het verstrekken van inloggegevens aan klanten om zelf hun inkomsten en uitgaven te zien in het door Kompas bewindvoering gebruikte softwarepakket.

Kwaliteit

Aan bewindvoerders worden door de wetgever hoge eisen gesteld. Ieder jaar wordt getoetst of bewindvoerders voldoen aan deze eisen. Deze eisen hebben betrekking op:

 • de financiële gezondheid van het bedrijf
 • de kwaliteit van de uitvoering van de werkzaamheden
 • de professionele ontwikkeling van de bewindvoerders.

Kompas bewindvoering voldoet ook in 2018 volledig aan de kwaliteitseisen die door de wetgever zijn gesteld aan bewindvoerders.